Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Privacy Verified

_Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 augustus 2019.

Beste bezoeker, Privacy Verified is een initiatief van Privacy Verified B.V. (onderdeel van ICTRecht B.V.). Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy en alle persoonsgegevens waarmee we in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens in het kader van Privacy Verified zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met Privacy Verified B.V.: 020-6631941 of info@privacyverified.nl._

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Privacy inventarisatie
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor juridische dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie. Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Uw account
Om van bepaalde onderdelen van onze dienst gebruik te kunnen maken, moet u zich eerst registreren. U geeft dan informatie over uzelf op, zoals uw naam en functie, u kunt een wachtwoord kiezen en een gebruikersnaam aanmaken door een e-mailadres op te geven. Met deze gegevens maken wij een account voor het Privacy Verified Portaal aan, waarmee u kunt inloggen. U kunt binnen het Portaal documenten beheren en deze zelf genereren, taken aanmaken en afronden en de voortgang van het Privacy Verified traject monitoren. Wij houden bij wat u binnen het Portaal heeft geüpload, gedownload en gegenereerd heeft en wanneer (logging), zodat daar bewijs van is. Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u of uw werkgever gesloten hebben. Om deze overeenkomst uit te kunnen voeren hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw inloggegevens te verwerken. Heb je hier bezwaar tegen? Neem dan contact met ons of uw werkgever op. Wij bewaren deze informatie tot u of uw werkgever het account opheft.

Contact
U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website, een e-mail, telefonisch of bijvoorbeeld via de chatfunctie in het portaal. U kunt ons vragen stellen, (informatie-)aanvragen doen en uw bedrijf inschrijven voor onze dienst. Om contact met u op te kunnen nemen en uw verzoek om met u in contact te treden te kunnen accepteren (uitvoering van de overeenkomst) vragen wij uw naam, bedrijfsnaam, (zakelijk) e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer. Tevens kunt u in het opmerkingenvlak een bericht meesturen, waar u mogelijk andere persoonsgegevens in vermeldt. Wij bewaren deze informatie tot maximaal een jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf), als wij dat met u hebben afgesproken of dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als u daar toestemming voor hebt gegeven of als wij daar een gerechtvaardigd belang toe hebben. Om de overeenkomst uit te voeren maken wij in ieder geval gebruik van de diensten van:

 • ICT-leveranciers;
 • Leverancier van telecommunicatiediensten;
 • De partij die onze nieuwsbrieven verstuurt;
 • De partijen die cookies aanleveren (zie hieronder).

Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

COOKIES

Wij maken via de website en via het Portaal gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat (pc, tablet of smartphone) wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. Wij gebruiken enkel functionele en analytische cookies.

 • Functionele cookies zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren;
 • Analytische cookies zijn cookies die informatie verzamelen over de kwaliteit of effectiviteit van een website om deze vervolgens te kunnen verbeteren.

__cfduid - functioneel – afkomstig van pcdn.nl – verloopt na 1 jaar Deze cookie is afkomstig van Cloudflare en wordt gebruikt om vertrouwd webverkeer te identificeren.

session - functioneel – afkomstig van portal.privacyverified.nl – verloopt na de sessie Deze cookie is afkomstig van Privacy Verified en wordt gebruikt om de status van de gebruiker op te slaan en deze te kunnen identificeren.

cookiePermissions - functioneel – afkomstig van portal.privacyverified.nl – verloopt na 1 jaar Deze cookie is afkomstig van Privacy Verified en wordt gebruikt om de de voorkeur met betrekking tot de cookies op te slaan.

@@History/@@scroll|# - functioneel – afkomstig van portal.privacyverified.nl – verloopt niet Deze cookie wordt gebruikt om een knop te laten navigeren in de geschiedenis. Zoals vorige pagina op de website. Of terug naar boven op een pagina te scrollen.

_ga - analytisch – afkomstig van privacyverified.nl – verloopt na 2 jaar Deze cookie is om unieke bezoekers en sessies te onderscheiden. IP adressen worden afgeschermd.

_gat - analytisch – afkomstig van privacyverified.nl – verloopt na de sessie Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op, maar wordt alleen gebruikt om het aantal verzoeken dat moet worden gedaan te beperken.

_gid - analytisch – afkomstig van privacyverified.nl – verloopt na de sessie Deze cookie onderscheid gebruikers. IP adressen worden afgeschermd.

_mkra_ctxt - functioneel – afkomstig van api-iam.intercom.io – verloopt na de sessie Deze cookie bepaalt berichtvoorkeuren tijdens sessie.

intercom-id-k1ltoszr - functioneel – afkomstig van privacyverified.nl – verloopt na 270 dagen Deze cookie slaat voorkeuren en berichtgeschiedenis op ten behoeve van het Intercom berichtencentrum.

intercom-session-k1ltoszr - functioneel – afkomstig van privacyverified.nl – verloopt na 7 dagen Deze cookie is om unieke bezoekers en sessies te onderscheiden.

_HLP_SnhIDEcNlrn_navigator_vid__ - functioneel – afkomstig van portal.privacyverified.nl – verloopt na 7 dagen Deze cookie is om de juiste help content te tonen op de juiste pagina.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en de uitgelezen informatie. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen als u dit belangrijk vindt en eventueel de verschillende informerende links.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Door middel van functionele cookies onthoudt de website dat je bent ingelogd, voor de duur van de sessie. Verder verwerken de analytische cookies het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonimiseren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Wij hebben geen toestemming nodig, omdat er geen of een heel geringe inbreuk op uw privacy wordt gemaakt door middel van de cookies.

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U heeft daarnaast het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen wanneer u niet tevreden bent of wij de klacht niet onderling met u kunnen oplossen.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Privacy Verified B.V. heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten of aanvullen van onjuistheden of onvolledigheden.
 • Het laten verwijderen van persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 • Gegevens te laten overdragen naar een derde partij.
 • Verwerking van gegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij het navolgende adres:

PRIVACY VERIFIED B.V.
Jollemanhof 12 1019 GW Amsterdam Tel.: 020 663 1941 Email: info@privacyverified.nl KvK: 72602562

Terug naar Privacy Verified Download als PDF